PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO VILINAC JABLANICA

Planinarska kuća Tise

Planinska kuća Tise

Planinarska kuća Tise (1359 m) je popravljena i stavljena u funkciju, mogućnost noćenja za 20-tak ljudi. Kuća raspolaže sa čatrnjom. Iznad kuće nalazi se vidikovac sa kojega možete gledati stijenu Velikog Kuka kao na dlanu. Od Tisa do Hajdučkih vrata (2000 m), uz konstantan i naporan uspon, potrebno nam je 3 sata hoda. Od Hajdučkih vrata markirani put nas vodi na Vilinac, Pešti brdo, Pločno, Boričevac i kuću na Plasi.


GPS koordinate kuće na Tisama: N43° 37.205; E17° 39.390

Kontakt:

065 718 298

Dom na Vilincu

Dom na Vilincu

Planinarski dom Vilinac je glavni objekat istoimenog društva. On je kao prvo ponos i rezultat napora svih članova PSD „Vilinac“- Jablanica, građana našeg grada i prijatelja (drugih društava). Nalazi se na južnoj strani planinskog vjenca sa najvećim vrhom Vilincom 2116 m n v, i malim Vilincom 1836 m n v. Dom je u funkciji od 2010 godine i može ponuditi smještaj za oko 50 osoba.

Do doma se može doći iz više atraktivnih pravaca:
Risovac – Vitlenica – Zaglavlje – Vilinac............................................3,5h
Jablanica – Bunar – Plasa – Trinjača – Hajdučka vrata – Vilinac..............7h
Diva grabovica – Žljeb – Tise – Hajdučka vrata – Vilinac.......................5h
Diva grabovica – Bivak – V. Kuk – Peharovi stanovi – Vilinac.................5,5h

 

GPS koordinate pl. doma Vilinac: N43° 37.355; E17° 37.994

Kontakt:

065 718 298

 

Bivak pod Kukom

Bivak pod Velikim Kukom

Od Dive Grabovice, sa raskršća, na makadamskoj cesti, lijevi put nas vodi do alpinističkog bivka pod Velikim Kukom. Put je markiran i izuzetno interesantan jer nas cijelom dužinom vodi kroz srce kanjona Dive Grabovice. Do bivka pod Velikim Kukom potrebno je 1,30 sati hoda. Bivak je napravljen od željezne konstrukcije i opšiven limom. U njega se može smjestiti 10-tak ljudi sa opremom. Ležaji su prekriveni tvrdim spužvama. Ispred bivka je prostran sto i ložište za vatru (postoji peć i u bivku). Voda je u neposrednoj blizini.

KOORDINATE  BIVAKA ŽIŠKO POD VELIKIM KUKOM 43.610603  17.646523

Kontakt:

065 718 298