PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO VILINAC JABLANICA

Dom na Vilincu

Planinarski dom Vilinac je glavni objekat istoimenog društva. On je kao prvo ponos i rezultat napora svih članova PSD „Vilinac“- Jablanica, građana našeg grada i prijatelja (drugih društava). Nalazi se na južnoj strani planinskog vjenca sa najvećim vrhom Vilincom 2116 m n v, i malim Vilincom 1836 m n v. Dom je u funkciji od 2010 godine i može ponuditi smještaj za oko 50 osoba.

Do doma se može doći iz više atraktivnih pravaca:
Risovac – Vitlenica – Zaglavlje – Vilinac............................................3,5h
Jablanica – Bunar – Plasa – Trinjača – Hajdučka vrata – Vilinac..............7h
Diva grabovica – Žljeb – Tise – Hajdučka vrata – Vilinac.......................5h
Diva grabovica – Bivak – V. Kuk – Peharovi stanovi – Vilinac.................5,5h

 

GPS koordinate pl. doma Vilinac: N43° 37.355; E17° 37.994

Kontakt:

065 718 298