PLANINARSKO SMUČARSKO DRUŠTVO VILINAC JABLANICA

Ekipa sastavljena od Miralema Krnjića, Denisa Đelme i Smajila Malovića koji su članovi PSD „Vilinac“ se odlučila na malo ne svakidasnji i sigurno zahtjevan poduhvat...


Gore navedeni sa svojim ljubimcima na dva točka (biciklima) krenuli su put Pločnog...(Pločno – najveći vrh Čvrsnice a ujedno i Hercegovine nalazi se na 2228 m.n.v.)...ovi podaci dosta govore o samim naporima ture...uzevši u obzir da je polazna tačka bila Jablanica koja se nalazi na oko 200 m.n.v. ovi momci su morali da prevale 2000 m.n.v. Ova visina se savlada putem dugim oko 60 km u jednom smjeru... Ova ekipa je krenula u jutarnjim satima, oko 8h a uspon je trajao negdje oko 8 sati... Pored zadovoljstva na licima učesnika ture vidila se i zahvalnost prema danu koji ih je počastio sa dosta sunca...


Autor teksta: Adi Palić